"11 ĐIỀU BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HỌC Ở TRƯỜNG" do Bill Gates soạn thảo

Single Blog Title

This is a single blog caption
24
May

“11 ĐIỀU BẠN KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC HỌC Ở TRƯỜNG” do Bill Gates soạn thảo

2 3 45 6 7 8 9 10 11

thiết kế thời sinh viên-3

AYP dành tặng đúng 25 suất THAM DỰ MIỄN PHÍ HỘI THẢO THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI CỦA AWAKE YOUR POWER

Để có được THÀNH CÔNG BỀN VỮNG trong sự nghiệp. Bạn cần:
1. Biết mình biết ta, hiểu rõ bản thân, hiểu rõ thị trường, CÓ MỤC TIÊU và sự CHUẨN BỊ cho “nó” trước khi bước vào “trường đời”. Trăm trận sẽ trăm thắng.
2. Có BÍ KÍP DUY TRÌ “nó” để KHÔNG BỎ CUỘC với MỤC TIÊU.
3. Có được PHƯƠNG PHÁP + Hệ thống KỸ NĂNG GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU .

ĐĂNG KÝ NGAY