HỌC NÓI HẢ? TƯỞNG DỄ NHƯNG KHÔNG HỀ.

Review của học viên khóa học Public Speaking

Nói lắp, tự ti trước đám đông chính là điểm yếu của Tuyết Anh trước khi tham gia khóa học PS