Kỹ năng - AYP

KỸ NĂNG

if you want to get more, become more
9
Sep

STEVE JOBS – “THIÊN SỨ HAY ÁC QUỶ!”

Nếu chúng ta chỉ nhìn vào 1 nửa khía cạnh vấn đề - tức những thành tựu vĩ đại nhất, ta sẽ chỉ thấy 1 thiên thần, nhưng nếu bạn đọc hết tiểu sử về cuộc đời Steve, hẳn bạn sẽ tìm thấy 1 hình ảnh hoàn toàn trái ngược! Thực tế luôn tồn tại sự mâu thuẫn giữa 1 con người, nếu nhìn vào mặt tốt, ta sẽ có những bài học hay, nếu nhìn vào cả 2 mặt, ta sẽ có bài học sâu sắc và đúng đắn!
1 2 3 12