Kỹ năng - AYP

KỸ NĂNG

if you want to get more, become more
1
Apr

KHI TA 20

“Khi tôi 20, tôi mặc định mình phải mạnh mẽ. Khi tôi 20, tôi biết thế nào là gục ngã. Khi tôi 20, tôi biết...
Read More