Kỹ năng - AYP

KỸ NĂNG

if you want to get more, become more
29
Sep

TRÊN ĐƯỜNG BĂNG

Tony vừa đi ăn cơm với Lim, một triệu phú người Singapore về. Lim học không giỏi, chỉ tốt nghiệp 1 khóa dạy nghề nhà...
Read More