ĐĂNG KÝ THAM DỰ MIỄN PHÍ

Lưu ý: hội thảo chỉ tổ chức ở TP.Hồ Chí Minh
Địa điểm tổ chức: 33 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1

8 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
CHO SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN
CỦA HƠN 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP