PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO:
MIỄN PHÍ

Lưu ý: Hội thảo chỉ tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm tổ chức: 82/18 Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

8 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
CHO SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN
CỦA HƠN 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP