PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO:
50.000 VNĐ

Lưu ý: Phí tham dự này là để hỗ trợ in tài liệu và thuê địa điểm
Địa điểm tổ chức: 33 Đặng Dung, P.Tân Định, Q.1, Tp Hồ Chí Minh

8 NĂM ĐỒNG HÀNH VÀ TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN
CHO SINH VIÊN VÀ GIÁO VIÊN
CỦA HƠN 30 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VÀ DOANH NGHIỆP