logo

Hội Thảo Ứng Dụng Công Nghệ

Hội Thảo Ứng Dụng Công Nghệ

Sinh Trắc
Vân Tay CAD

Sinh Trắc
Vân Tay CAD

1. Scan MIỄN PHÍ 4 dấu vân tay để biết mình thuộc chủng nào.

2. Chia sẻ về công nghệ khoa học sinh trắc vân tay và đặc điểm nhận diện các chủng vân tay: Whorl, Loop, Arch .

3. Tư vấn cá nhân để hiểu hơn về tính cách của bản thân.

NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

Ngô Thanh Dũng
Quản lý cấp cao Trung tâm sinh trắc vân tay CAD
>> Chuyên gia đào tạo tư vấn trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, sinh trắc vân tay.
>> Diễn giả chính trong các hội thảo Công nghệ Sinh trắc học dấu vân tay – Dermatoglyphics.
>> Chuyên viên tư vấn trực tiếp và hỗ trợ cho hơn 3000 học sinh, sinh viên, phụ huynh, người đi làm với những tư vấn chuyên sâu và giải pháp hiệu quả giúp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và định hướng tương lai.

PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO:
MIỄN PHÍ

Lưu ý: Hội thảo chỉ tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh
Địa điểm tổ chức: 20 Phan Liêm, P.Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

NGƯỜI TRUYỀN CẢM HỨNG

Ngô Thanh Dũng
Quản lý cấp cao Trung tâm sinh trắc vân tay CAD

>> Chuyên gia đào tạo tư vấn trong lĩnh vực tâm lý, giáo dục, sinh trắc vân tay.
>> Diễn giả chính trong các hội thảo Công nghệ Sinh trắc học dấu vân tay – Dermatoglyphics.
>> Chuyên viên tư vấn trực tiếp và hỗ trợ cho hơn 3000 học sinh, sinh viên, phụ huynh, người đi làm với những tư vấn chuyên sâu và giải pháp hiệu quả giúp vượt qua những khó khăn trong cuộc sống và định hướng tương lai.

6 năm đồng hành và hỗ trợ tư vấn định hướng cho hơn 10.000 học viên bao gồm cả trẻ em, phụ huynh, sinh viên, người đã đi làm và cả doanh nghiệp