Khóa học online - AYP

Khóa học online

CÁC KHÓA HỌC ONLINE

2h53m
Chiến thắng trong phỏng vấn
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

990.000đ
690.000đ

2h40m
Dẫn dắt cảm xúc – Làm chủ cảm xúc tiêu cực
Nguyễn Hữu Trí
Nhà sáng lập khoá huấn luyện và học viện Awake Your Power

900.000đ
600.000đ

2h16m
Tạo dựng phong cách cá nhân: Đẹp từ bên trong
Valentine Vũ
Nhà Thiết Kế kiêm Giảng viên Đại Học Raffles Phnom Penh,

850.000đ
595.000đ