Lịch hội thảo Nghệ thuật chia sẻ và thuyết trình - AYP

NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH

PS120716 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH
NỘI DUNG: – Biết thuyết trình (Public Speaking) thật sự là gì, tại sao rất nhiều người biết nó quan trọng nhưng không nhiều người làm tốt nó. – Chia...
Read More
PS210716 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH
NỘI DUNG: – Biết thuyết trình (Public Speaking) thật sự là gì, tại sao rất nhiều người biết nó quan trọng nhưng không nhiều người làm tốt nó. – Chia...
Read More