Lịch khóa học vì cộng đồng - AYP

LỊCH TỔNG HỢP KHOÁ HỌC VÌ CỘNG ĐỒNG

Day 1
08-04-2017

LA140716 – HỌC THỬ CÙNG LANGUAGE ALIVE!

NỘI DUNG: ✔ Học Tiếng Anh sẽ vui hơn bao giờ hết với phương pháp học theo bản năng ngôn ngữ tự nhiên. Trong đó, bạn sẽ bắt đầu theo...
Read More
Day 2
12-04-2017

LA220716 – HỌC THỬ CÙNG LANGUAGE ALIVE!

NỘI DUNG: ✔ Học Tiếng Anh sẽ vui hơn bao giờ hết với phương pháp học theo bản năng ngôn ngữ tự nhiên. Trong đó, bạn sẽ bắt đầu theo...
Read More

LA230716 – HỌC THỬ CÙNG LANGUAGE ALIVE!

NỘI DUNG: ✔ Học Tiếng Anh sẽ vui hơn bao giờ hết với phương pháp học theo bản năng ngôn ngữ tự nhiên. Trong đó, bạn sẽ bắt đầu theo...
Read More
Day 3
15-04-2017

LA280716 – HỌC THỬ CÙNG LANGUAGE ALIVE!

NỘI DUNG: ✔ Học Tiếng Anh sẽ vui hơn bao giờ hết với phương pháp học theo bản năng ngôn ngữ tự nhiên. Trong đó, bạn sẽ bắt đầu theo...
Read More
Day 4
18-04-2017

LA130716 – HỌC THỬ CÙNG LANGUAGE ALIVE!

NỘI DUNG: ✔ Học Tiếng Anh sẽ vui hơn bao giờ hết với phương pháp học theo bản năng ngôn ngữ tự nhiên. Trong đó, bạn sẽ bắt đầu theo...
Read More
Day 5
11-05-2017

AYP131216 – THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI

Làm thế nào để khẳng định sự nghiệp – làm chủ tương lai trong 5 năm sắp tới? NỘI DUNG: – Nắm bắt xu hướng thị trường – để bạn...
Read More
Nguyễn Hữu Trí
Day 6
16-05-2017

PS120716 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH

NỘI DUNG: – Biết thuyết trình (Public Speaking) thật sự là gì, tại sao rất nhiều người biết nó quan trọng nhưng không nhiều người làm tốt nó. – Chia...
Read More
Huỳnh Duy Khương
Day 7
18-05-2017

PS210716 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH

NỘI DUNG: – Biết thuyết trình (Public Speaking) thật sự là gì, tại sao rất nhiều người biết nó quan trọng nhưng không nhiều người làm tốt nó. – Chia...
Read More
Huỳnh Duy Khương
Day 8
22-05-2017

AYP091216 – THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI

Làm thế nào để khẳng định sự nghiệp – làm chủ tương lai trong 5 năm sắp tới? NỘI DUNG: – Nắm bắt xu hướng thị trường – để bạn...
Read More
Nguyễn Hữu Trí
Day 9
30-05-2017

AYP061216 – THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI

Làm thế nào để khẳng định sự nghiệp – làm chủ tương lai trong 5 năm sắp tới? NỘI DUNG: – Nắm bắt xu hướng thị trường – để bạn...
Read More
Nguyễn Hữu Trí
Day 10
18-07-2017

CADSV200716 – SINH TRẮC HỌC VÂN TAY (SINH VIÊN NĂM 1,2,3)

NỘI DUNG: DERMATOGLYPHICS – Thông qua công nghệ Sinh trắc học vân tay (scan vân tay để khám phá thông tin não bộ) sẽ giúp bạn KHÁM PHÁ NHANH HƠN...
Read More

CADHS190717 – SINH TRẮC HỌC VÂN TAY (SINH VIÊN NĂM 1,2,3)

NỘI DUNG: DERMATOGLYPHICS – Thông qua công nghệ Sinh trắc học vân tay (scan vân tay để khám phá thông tin não bộ) sẽ giúp bạn KHÁM PHÁ NHANH HƠN...
Read More
Day 11
20-07-2017

CADSV260716 – SINH TRẮC HỌC VÂN TAY (SINH VIÊN NĂM 1,2,3)

NỘI DUNG: DERMATOGLYPHICS – Thông qua công nghệ Sinh trắc học vân tay (scan vân tay để khám phá thông tin não bộ) sẽ giúp bạn KHÁM PHÁ NHANH HƠN...
Read More
Day 12
22-07-2017

CADHS190718 – SINH TRẮC HỌC VÂN TAY (HỌC SINH)

NỘI DUNG: DERMATOGLYPHICS – Thông qua công nghệ Sinh trắc học vân tay (scan vân tay để khám phá thông tin não bộ) sẽ giúp bạn KHÁM PHÁ NHANH HƠN...
Read More
Day 13
25-07-2017

CADSV150716 – SINH TRẮC HỌC VÂN TAY (SINH VIÊN NĂM 1,2,3)

NỘI DUNG: DERMATOGLYPHICS – Thông qua công nghệ Sinh trắc học vân tay (scan vân tay để khám phá thông tin não bộ) sẽ giúp bạn KHÁM PHÁ NHANH HƠN...
Read More