AYP061216 - THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI

AYP061216 – THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI

30-05-2017
7:30 - 12:00
33 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1
Phí tham dự: 0đ

AYP061216 – THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI

Làm thế nào để khẳng định sự nghiệp – làm chủ tương lai trong 5 năm sắp tới?

NỘI DUNG:

– Nắm bắt xu hướng thị trường – để bạn biết mình sẽ phải đối phó với thứ gì và cần chuẩn bị gì trong 5 năm tới.

– Hiểu rõ bản thân – tự xác định lại mục tiêu cá nhân: những kết quả trong học tập, công việc, cuộc sống tương lai mà bạn thật sự muốn đạt được.

– “Bí kíp giữ lửa” – bí kíp “AYP truyền” từ nhiều đời để các bạn có được sự kiên trì, quyết tâm thực hiện những mục tiêu đã đề ra chứ không bỏ cuộc giữa chừng.

– Phương pháp rèn luyện kỹ năng hiệu quả (Hệ thống 7 thói quen để thành đạt trong chương trình huấn luyện Awake Your Power)