PS210719 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH

PS210719 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH

12-01-2016
8:15 - 11:30
33 Đặng Dung, P. Tân Định, Q.1

PS210719 – KỸ NĂNG NGHỆ THUẬT CHIA SẺ VÀ THUYẾT TRÌNH

NỘI DUNG:

– Biết thuyết trình (Public Speaking) thật sự là gì, tại sao rất nhiều người biết nó quan trọng nhưng không nhiều người làm tốt nó.

– Chia sẻ về:

» Why (tại sao bạn nhất thiết phải sở hữu được kĩ năng thuyết trình)

» How (rèn luyện kĩ năng đó bằng cách nào, bao gồm 4 bước từ một người không có khả năng thuyết trình đến thuyết trình một cách trôi chảy, gây ấn tượng)

» What (3 yếu tố tập luyện trong thuyết trình).

– Giới thiệu khóa huấn luyện Public Speaking.