AYP - Giao tiếp - Lãnh đạo

Error: can't render field data in the current format. You can try "Get child value" callback. Available children: item-0. Or one of array-related callbacks - "Multiple select field values", "Checkbox field values", "Checked values list" etc
Error: can't render field data in the current format. You can try "Get child value" callback. Available children: item-0. Or one of array-related callbacks - "Multiple select field values", "Checkbox field values", "Checked values list" etc
Error: can't render field data in the current format. You can try "Get child value" callback. Available children: item-0. Or one of array-related callbacks - "Multiple select field values", "Checkbox field values", "Checked values list" etc
Error: can't render field data in the current format. You can try "Get child value" callback. Available children: item-0. Or one of array-related callbacks - "Multiple select field values", "Checkbox field values", "Checked values list" etc

Về chúng tôi

Nguyễn Hữu Trí

Nhà sáng lập

Huỳnh Duy Khương

Nhà sáng lập

Lê Huy Cường

Nhà sáng lập

Ngô Thanh Dũng

Chuyên gia đào tạo

Lê Thị Trúc Quỳnh

Chuyên gia đào tạo

Nguyễn Hữu Trí

Nhà sáng lập

Huỳnh Duy Khương

Nhà sáng lập

Lê Huy Cường

Nhà sáng lập

Ngô Thanh Dũng

Chuyên gia đào tạo

Lê Thị Trúc Quỳnh

Chuyên gia đào tạo

Hơn 15 năm đồng hành với hơn 200.000 học viên,
thông qua hệ thống các khoá học, tư vấn, khai vấn và hoạt động cộng đồng, chúng tôi đã chứng kiến hàng vạn câu chuyện của những cá tính, vô vàn những ấp ủ và nỗ lực khác nhau.

100000
Học viên toàn thế giới
6000
Sự kiện được tổ chức
500
Học viên được hỗ trợ 1-1
0
Đối tác