Học viện đã nhận được yêu cầu của bạn!

Tuy nhiên, vẫn còn 1 bước nữa
để hoàn tất quá trình đăng ký

Bạn vui lòng KẾT BẠNNHẮN TIN với cú pháp:

“Họ tên + Tư vấn khoá Tài chính cá nhân”

hoặc

“Họ tên + Tư vấn khoá Đầu tư chứng khoán”

để kết nối với admin xác nhận mong đợi và hẹn lịch.

LƯU Ý: Bạn chỉ đăng kí thành công khi nhận được xác nhận từ admin của học viện.