HỘI THẢO “THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI”

Khi tham dự hội thảo Pre-training Awaken Your Power – THIẾT KẾ THỜI SINH VIÊN TUYỆT VỜI bạn sẽ:
– Khám phá, hiểu rõ và tự làm chủ bản thân. Từ đó tìm cho mình nguồn động lực theo đuổi ước mơ.
– Nắm rõ “Bí kíp giữ lửa” và phát triển hơn nữa những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống sinh viên.
– Cuối cùng là khả năng đón đầu và nắm bắt xu hướng thị trường trong tương lai.

Share:

More Posts

Send Us A Message