Đây là khóa học giúp bạn thấu hiểu về bản thân sâu sắc, vượt qua trì hoãn, định hướng và thiết kế cuộc sống bạn mong muốn.