Giảm giá!

Sự Kiện Chia Sẻ “Integrated Coaching 1-1” Ngày 07/10/2021

45,000 VND

Danh mục: ,

Mô tả

 

 

Tên chương trình  Sự kiện chia sẻ “Integrated Coaching 1-1” ngày 07/10/2021
Ngày tổ chức 18:30 – 20:30 ngày 07/10/2021
Người chia sẻ Nguyễn Hữu Trí, Quỳnh Lê
Hình thức Zoom