Giảm giá!

Tư vấn: Quản lý tài chính cá nhân ngày 30/10

50,000 VND

Danh mục: ,

Mô tả

 

Tên chương trình Tư vấn: Quản lý tài chính cá nhân ngày 30/10
Thời gian tham dự 10:00 – 11:00 ngày 30/10/2021
Tư vấn viên Đội ngũ tư vấn viên học viện AYP và tổ chức giáo dục Money Tree tại Việt Nam
Địa điểm  Tư vấn 1-1 trực tuyến
*Nếu thời gian không phù hợp, bạn có thể tham dự vào khung giờ khác:
09:00 – 10:00 ngày 30/10/2021 tại đây
*Hotline hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thanh toán và tham gia tư vấn: 0937659479 (Mr. Phúc) hoặc 0967061304 (Mr.Long)