đam mê

Nguoi Hướng Noi
Quản trị - Lãnh đạo

Một Thế Hệ Lười Biếng Đang Hình Thành Ở Việt Nam?

Quả thật, sự lười nhác đã khiến cho nhiều người Việt trở nên trì trệ, thiếu sáng tạo, hăng say trong làm việc. Thế cho nên tỷ lệ người Việt mà có thể ghi dấu trên thế giới bằng sự nỗ lực, chăm chỉ cá nhân như GS Ngô Bảo Châu là quá ít. Trong khi đó, theo cơ quan công an, tội phạm đang trẻ hóa phần nhiều do “nhàn cư vi bất thiện.

Đọc chi tiết

STEVE JOBS – “THIÊN SỨ HAY ÁC QUỶ!”

Nếu chúng ta chỉ nhìn vào 1 nửa khía cạnh vấn đề – tức những thành tựu vĩ đại nhất, ta sẽ chỉ thấy 1 thiên thần, nhưng nếu bạn đọc hết tiểu sử về cuộc đời Steve, hẳn bạn sẽ tìm thấy 1 hình ảnh hoàn toàn trái ngược! Thực tế luôn tồn tại sự mâu thuẫn giữa 1 con người, nếu nhìn vào mặt tốt, ta sẽ có những bài học hay, nếu nhìn vào cả 2 mặt, ta sẽ có bài học sâu sắc và đúng đắn!

Đọc chi tiết

Do You Want To Boost Your Business?

drop us a line and keep in touch

Cta News.png