Định hướng chọn ngành và phát triển sự nghiệp phù hợp với điểm mạnh và tính cách bẩm sinh.