Học viện đã nhận được đăng ký tư vấn của bạn!

Bạn đã hoàn thành Bước 1 của quá trình đăng ký

Bước 2: Bạn vui lòng KẾT BẠNNHẮN TIN với cú pháp: “Tên + Tư vấn khoá Chứng chỉ quỹ” để kết nối với admin và đặt lịch tư vấn

Lưu ý: Bạn chỉ đăng ký thành công khi nhận được xác nhận từ admin của học viện.
Trung bình sau 6-12 tiếng admin sẽ kiểm tra và hỗ trợ bạn nhé!