CHÚ Ý!!!
Bước 2: Đặt lịch hẹn với tư vấn viên để hoàn tất đăng ký

(Hệ thống có thể mất 30s để kiểm tra lịch trống)