Học viện đã nhận được yêu cầu của bạn!

Tuy nhiên, vẫn còn 1 bước nữa
để hoàn tất quá trình đăng ký
Bạn vui lòng KẾT BẠNNHẮN TIN với cú pháp: “Tên + Tư vấn khoá AYP”
để kết nối với admin xác nhận mong đợi và hẹn lịch.
LƯU Ý: Bạn chỉ đăng kí thành công khi nhận được xác nhận từ admin của học viện.