Chào mừng bạn đến với Học viện Kỹ năng AYP!

Tại Học viện Kỹ năng AYP, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách có trách nhiệm. Chính sách Bảo mật này mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia các chương trình học tập của Học viện.

Thông tin chúng tôi thu thập

Để mang đến cho bạn trải nghiệm học tập tốt nhất, chúng tôi thu thập một số thông tin cá nhân về bạn:

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

Chia sẻ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và chỉ chia sẻ thông tin của bạn trong một số trường hợp hạn chế:

Lựa chọn của bạn

Bạn có quyền kiểm soát việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình: