(Test)Workshop online LEAD YOUR CAREER – Chiến lược Thấu hiểu bản thân và Dẫn dắt sự nghiệp ngày

Tên chương trình Workshop online LEAD YOUR CAREER – Chiến lược Thấu hiểu bản thân và Dẫn dắt sự nghiệp
Thời gian tham dự 18:00 – 21:30 Thứ tư
Diễn giả Nguyễn Hữu Trí
Hình thức Online (qua phần mềm Zoom)
Nội dung
  • Tái định nghĩa hạnh phúc: Nhận ra 3 cách sống sai lầm của người Không Hạnh Phúc. Học cách để xây dựng 1 cuộc sống hạnh phúc và có sự nghiệp viên mãn.
  • Xác định lại mục tiêu, định hướng của bản thân. Thực hành 4 bước để đánh thức đam mê – duy trì máu lửa để xứng đáng với tuổi trẻ của chính mình
  • Học cách áp dụng hệ thống kỹ năng 7 thói quen của người thành công để hoàn thiện bản thân, xử lý vấn đề 1 cách hiệu quả. Từ đó phân tích để đưa ra chiến lược thay đổi từng bước cho riêng từng người.

 

*Nếu thời gian không phù hợp, bạn có thể tham dự vào ngày khác tại đây

*Hotline hỗ trợ khi gặp khó khăn trong quá trình thanh toán và tham gia lớp học: 032 842 0912 (Tiến Đạt)

10,000 VND

Hotline: 0388528218 Hotline